In het verleden heeft Marjet veel artikelen gepubliceerd. Als u interesse heeft, is daarvan een lijst beschikbaar. Hierbij een overzicht van de gepubliceerde boeken en de boeken waaraan Marjet een bijdrage heeft geleverd.

Retour Nijmegen - Den Haag

Dagboek van een Politica

Er is geen groter contrast denkbaar dan tussen het leven dat Tweede-Kamerlid Marjet van Zuijlen thuis leidt, in Nijmegen, en haar drukke bestaan in politiek Den Haag. Het zijn twee uitersten, die om haar tijd en aandacht strijden. Pendelend tussen Nijmegen en Den Haag hield Marjet van Zuijlen ruim een jaar lang een dagboek bij. Openhartig schrijft ze over slapeloze nachten en politieke strategieën, over officiële diners en troostchocolade, over vrienden in de kroeg en in de fractie. Zo gunt ze de lezer en passant een verrassende blik achter de schermen van de Tweede Kamer.

Doodgewoon digitaal

Over nieuwe media en politiek

Doodgewoon digitaal gaat over politiek en nieuwe media. Hoe kan de politiek de tweedeling tussen information-haves en -have nots voorkomen? Bereidt het onderwijs leerlingen wet voldoende voor op de technologische ontwikkelingen? Is het proces van liberalisering een gevaar voor de toegankelijkheid van de elektronische snelweg? Kan Nederland in de toekomst nog wet voorkomen dat ons Land wordt overspoeld met kinderporno en racistische uitingen? Kijken we in de volgende eeuw nog televisie? Gaat directe democratie indirecte democratie vervangen? Is Big Brother watching us? Op al deze vragen, en nog vele andere, heeft Doodgewoon digitaal een eerlijk en verfrissend antwoord. Het boek werd door Felix Rottenberg voorzien van een nawoord.

Open en onbevangen

De noodzaak van politieke vrijzinnigheid

De vrijzinnige politiek heeft het tij niet mee. De burger lijkt zijn heil te zoeken bij partijen die inzetten op 'klare taal' en 'harde maatregelen'. Zo dreigt een einde te komen aan een lange historie van vrijzinnigheid in de Nederlandse politiek.Wat is nodig om nieuw leven in de vrijzinnigheid te blazen? De auteurs van deze bundel, afkomstig uit verschillende politieke partijen, formuleren een antwoord. Zij vinden elkaar in hun onvoorwaardelijke steun aan verdraagzaamheid, vrijheid en gelijkwaardigheid. In tijden van valse beloftes biedt de vrijzinnige politiek het alternatief van een realistische, redelijke en genuanceerde opstelling.

Q-linairs Keuze

Restaurants in het Rijk van Nijmegen

In Q-linairs Keuze doet Marjet van Zuijlen verslag van haar bevindingen in het culinaire uitgaansleven in Nijmegen en omstreken. 

Deloitte - Het woord is aan de zorgverzekeraar

Marjet van Zuijlen en Arjan Gras interviewen tien 10 topbestuurders over marktwerking, kwaliteit en risico's in de zorg.

Van forum tot supermarkt?

Consumenten en burgers in de informatiesamenleving

Het eerste deel van het boek gaat in op een aantal recente ontwikkelingen in het gedrag van gebruikers; nieuwe media in Europese gebruikers: nieuwe media in Europa huishoudens, veranderingen in het kijkbuisgedrag. In het tweede deel kijken we naar de gebruiker van (nieuwe) technologie door de bril van de aanbieder. Het derde deel behandelt een specifiek thema in de relatie tussen aanbieders en gebruikers, namelijk de toegankelijkheid van de informatievoorziening: ongelijkheid in cyberspace; de aan- of uitsluiting van ouderen in de informatiemaatschappij.

Lobbyen in Nederland

Professie en profijt

Lobbyen is niet meer weg te denken uit politiek Den Haag. Steeds meer belangenorganisaties, ondernemingen. Non-profitorganisaties en lagere overheden weten de weg te vinden naar de ministeries, bestuursdiensten en het parlement, om hun belangen naar voren te brengen. Lobbyen in Nederland: professie en profijt is een vervolg op Lobbyen hoe werkt 't? dat in 1990 verscheen en vele herdrukken beleefde.

Microtrends Nederland

In dit brengt trendwatcher Adjiedj Bakas meer dan veertig microtrends in kaart. Trends als lifehacking, zebrahuwelijken, polarisatie in de polder, mozaïek-samenleving, digitale immigratie en nog veel meer.

Nooit meer op vakantie?

In de 21e eeuw gaan we anders op vakantie dan vroeger. Nieuwe ontwikkelingen op internet, goedkope vliegmaatschappijen, terreurdreiging en demografische ontwikkelingen veranderen de plaats van vakantie in ons leven. Dit boek beschrijft alle nieuwe trends, waaronder de jokvakantie en de opleukvakantie, vanuit internationaal perspectief.